Gebruikte plugins

De volgende plugins worden op de Creatieve server gebruikt:

  • CommandHelper
  • CraftBook
  • Dynmap
  • Essentials
  • Minecart Mania Reborn
  • Multiverse (inclusief Multiverse-netherportals)
  • WorldEdit - Handleiding