Spoorspecificaties

Versie 1.0.2, 3 september 2017

  1. Het omgrenzingsprofiel is minimaal 3 bij 3 meter.
  2. Tussen twee sporen zit minimaal 1 meter ruimte.
  3. Elk spoor heeft een vaste rijrichting.
  4. Bij twee of meer naast elkaar liggende sporen met verschillende rijrichtingen liggen de heengaande sporen links (m.a.w. karretjes rijden links).
  5. Elk station heeft Auto-Eject (vernietigen van het karretje wanneer de speler bij het gewenste station aankomt).
  6. Elk station heeft een automatische lancering door middel van een knop, drukplaat of tripwire.
  7. Langeafstandssporen in tunnels liggen verplicht op een hoogte van 42 meter. Voor lokaalspoorwegen is het sterk aangeraden, maar niet verplicht.
  8. Stations hebben een code die door Michael wordt toegewezen.
  9. Na het aanleggen van het spoor wordt het werk door Michael gecontroleerd. Indien het aan de voorwaarden voldoet, wordt het vervolgens aangesloten op de rest van het netwerk.