Spoorspecificaties

Versie 1.0.2, 3 september 2017

  o
 1. Het omgrenzingsprofiel is minimaal 3 bij 3 meter.
 2. o
 3. Tussen twee sporen zit minimaal 1 meter ruimte.
 4. o
 5. Elk spoor heeft een vaste rijrichting.
 6. o
 7. Bij twee of meer naast elkaar liggende sporen met verschillende rijrichtingen liggen de heengaande sporen links (m.a.w. karretjes rijden links).
 8. o
 9. Elk station heeft Auto-Eject (vernietigen van het karretje wanneer de speler bij het gewenste station aankomt).
 10. o
 11. Elk station heeft een automatische lancering door middel van een knop, drukplaat of tripwire.
 12. o
 13. Langeafstandssporen in tunnels liggen verplicht op een hoogte van 42 meter. Voor lokaalspoorwegen is het sterk aangeraden, maar niet verplicht.
 14. o
 15. Stations hebben een code die door Michael wordt toegewezen.
 16. o
 17. Na het aanleggen van het spoor wordt het werk door Michael gecontroleerd. Indien het aan de voorwaarden voldoet, wordt het vervolgens aangesloten op de rest van het netwerk.