Wegen

A1

De A1 is een snelweg die van Downtown naar Cyndaron moet lopen, via Trimontium, Medinat el-Mal, Tibet, Upptaka en Pruisen. De tracés Downtown-Trimontium en Tibet-Cyndaron zijn reeds aangelegd.

Cyndaron

De A1 loopt tot in Cyndaron, waar hij uitkomt op het busstation van station Cyndaron Centraal en de parkeergarage. Er staat een ringweg in de planning. Deze moet ook gaan aansluiten op de Noord-Zuidverbinding.

Trimontium

De A1 komt ondergronds Trimontium binnen en wordt hier tijdelijk onderbroken door de N1. Hier is een verbinding met de parkeerplaats bij station Metropolis, het wegennetwerk van Ithaka en de weg naar SpudCorp. De weg blijft onder de grond lopen tot hij voorbij Eden is, om het uitzicht hier niet te verstoren.

Upptaka

Upptaka heeft een afslag op de A1 en een eigen wegennetwerk.