Verdrag van Schengen

Het verdrag van Schengen regelt de douane-unie en vrij verkeer van personen tussen de volgende landen:

Areinnye doet niet mee aan het verdrag.

Grensoverschrijdend vervoer

Binnen de aan Schengen deelnemende landen is grensoverschrijdend vervoer erg eenvoudig; vaak gaat het passeren zelfs ongemerkt. Wie andere grenzen wil oversteken krijgt met douanecontroles te maken:

In de oude wereld

In de oude wereld bestond het verdrag ook: hier regelde het de douane-unie tussen Toxandrië, Pruisen, Teundrië, Verweggistan en Overzees Areinnye regelt.

Het verdrag werd oorspronkelijk ondertekend door Toxandrië, Overzees Areinnye en Pruisen, drie van de vier landen die op dat moment bestonden. Areinnye, het vierde land, wilde het verdrag niet ondertekenen en blijft tot op de dag van vandaag die mening toegedaan. Toen later Verweggistan werd gecreëerd uit dorpjes die eerst bij direct onder Toxandrië vielen, bepaalde Toxandrië dat ook dat land lid zou worden van Schengen. Hetzelfde legde Toxandrië op aan Teundrië, toen dat land werd gesticht op grond die was verkocht aan Sjeik van Teundrië, die er zijn emiraat stichtte.

Doordat Areinnye geen lid van Schengen is, moet men na aankomst in Cyndaron met de M3 eerst door douane. Hetzelfde geldt voor mensen die richting het Toxandrisch domein reizen. Omdat hierdoor een overstap nodig was voor wie op een ander station in Cyndaron moest zijn, werd besloten een tunnel aan te leggen tussen Pommern en Cyndaron, die aansloot op de I2 en M4. Waar de eerste in de laatste overgaat is een douanecontrole, maar men kan hier gewoon in zijn karretje blijven zitten. Wie vertrouwd wordt mag doorrijden en kan zo zonder overstappen op het Areinnyitische spoornetwerk komen. Eenzelfde oplossing is aangelegd boven de oceaan tussen Kaindar en Medinat el-Mal toen de M4 werd doorgetrokken naar Teundrië.