TXcorp

TXcorp is een groot bedrijf dat zich voornamelijk toelegt op infrastructuur in alle aspecten. Het is gevestigd in Ter Weksel, met uitzondering van het onderdeel TXrail. Het bezit de volgende bedrijven/merken:

TXrail

TXrail is een in Trimontium gevestigd bedrijf dat sporen aanlegt en onderhoudt en voor reizigersvervoer zorgt. Het bedrijf is voor 51% in handen van de Toxandrische staat, en voor 49% in handen van TXcorp. TXrail is actief op alle openbare sporen. In het Toxandrisch domein, Teundrië, Dojoland, Chesronissos en Kleine afgelegen eilanden van Areinnye rijdt TXrail onder de eigen naam, in Areinnye onder de namen Cyndarail, Kaindarail en AIS. Deze namen zijn onderdeel van de voorwaarden waaronder TXrail in Areinnye een concessie heeft gekregen - buitenlandse namen op de gevel lag net iets te gevoelig bij de nationalistische Areinnyieten. De AIS-concessie wordt beheerd door het Areinnyitische ministerie van Verkeer en Waterstaat, Cyndarail door de gemeente Cyndaron en Kaindarail door de gemeente Kaindar.

Voormalige spoorbedrijven

In de oude wereld waren op één moment meerdere vervoersbedrijven. Shaderail, beheerd door Marc (shadeslayer), legde een snelle verbinding aan tussen kasteel Tronjheim (nu Zeeklif) en SpudCorp. Na verbanning van Marc is de lijn geconfisqueerd en verkocht aan TXrail.

In Areinnye ligt de situatie iets ingewikkelder. Dit heeft te maken met de wens meer controle te houden over het spoornetwerk enerzijds, en de nationalistische sentimenten anderzijds.

Verloop:

1870: Oprichting Areinnyitische Imperiale Spoorwegen (AIS).

1901: Eerste (private) metrobedrijf in Cyndaron gaat van start.

1926: In Kaindar wordt een fijnmazig netwerk gebouwd van metrolijnen en luchtspoor.

1903-1933: Concurrerende metrobedrijven in Cyndaron schieten als paddenstoelen uit de grond. De concurrentiestrijd is verbeten en leidt tot een wirwar van slecht op elkaar aansluitende lijnen, doublures en zeer ontevreden reizigers.

1933: Alle metrobedrijven in Cyndaron worden door het parlement genationaliseerd als GVB Cyndaron (in de jaren '80 omgedoopt tot Cyndarail). Pogingen om wat voorheen vijanden waren tot elkaar te laten komen blijken lastiger dan gepland. Er wordt besloten om in eerste instantie niet tot integratie over te gaan maar het verouderde materieel eerst te vervangen.

1938: De MC38 komt in dienst. Dit type wordt uiteindelijk op alle lijnen ingezet.

1947: Het metronetwerk van Kaindar kampt met schulden en een netwerk met steeds meer achterstallig onderhoud. Het parlement grijpt in en nationaliseert het bedrijf.

1959: Na veel moeite worden twee lijnen van Cyndarail geïntegreerd.

1971: Het netwerk van Cyndarail verkeert in slechte staat van onderhoud, maar het parlement wordt het niet eens over extra subsidie. De directie verlaagt de maximumsnelheid naar 70 km/h om de baan veilig te houden.

1973: De oude stellen MC38 zijn 35 jaar oud en aan vervanging toe. Hiervoor is geen geld beschikbaar. Het aantal uitvallende treinen stijgt.

1982: Het luchtspoor staat op instorten. Verzoeken van de directie om het te sluiten worden geweigerd door het parlement.

1983: De nationalisten, die op Verkeer en Waterstaat zitten, vervangen de directie door nationalisten, omdat die niet klagen over de kwaliteit of veiligheid.

15-16 februari 1996: In de nacht van de Vliegende Varkens wordt door een unieke samenwerking van de communisten, liberalen en samenwerkende lokale partijen een wet aangenomen om de drie vervoersbedrijven om te vormen tot concessies en deze te verlenen aan TXrail.

16 februari 1996: De directie van de drie vervoersbedrijven wordt vervangen door personen van TXrail, wiens taak het is om orde op zaken te stellen, terwijl door Areinnyitische ambtenaren de omvorming tot concessies wordt voorbereid.

16 februari 1996: De eerste actie van de directie is het sluiten van het gevaarlijke luchtspoor. Dit wordt later in 1996 afgebroken.

16-29 februari 1996: TXcorp onderzoekt situatie in Cyndaron en treft voorbereidingen.

1 maart 1996: Oud materieel uit Toxandrië komt aan in Cyndaron; al het MC38-materieel wordt naar de remise gestuurd.

2-3 maart 1996: Weekend van de lange messen. 60% van het MC38-materiaal wordt direct afgekeurd. De goede onderdelen worden gebruikt om de overige 40% rijdend te houden.

4 maart 1996: Start van het regenboogtijdperk. Oud Toxandrisch en Cyndarijns materieel rijdt door elkaar.

20 mei 1996: De AIS houdt per deze dag op te bestaan als Autonoom Overheidsbedrijf en gaat verder als BV met de aandelen voor 100% in handen van de Areinnyitische staat, beheerd door TXrail in een concessie voor 30 jaar.

17 juni 1996: Cyndarail houdt per deze dag op te bestaan als Autonoom Overheidsbedrijf en gaat verder als BV met de aandelen voor 100% in handen van de gemeente Cyndaron. Aan TXrail wordt een concessie verleend voor 30 jaar.

8 juli 1996: Kaindarail houdt per deze dag op te bestaan als Autonoom Overheidsbedrijf en gaat verder als BV met de aandelen voor 100% in handen van de gemeente Kaindar. Aan TXrail wordt een concessie verleend voor 30 jaar.

1997: De eerste nieuwe metro van het ontwerp MC97 (gebaseerd op Toxandrisch materieel) komt in dienst. De helft van de stellen wordt gebouwd in Toxandrië en de andere helft in Areinnye. Als eerste zal het nieuwe materieel de oude MC38-stellen vervangen.

2000: Het laatste MC38-stel gaat uit dienst.

2002: De laatste oude Toxandrische treinstellen in Cyndaron gaan uit dienst. De hele dienstregeling wordt nu gereden door MC97.

2001-2003: MC38 wordt gesloopt, op vijf museumstellen na. Dit levert ze de extra bijnaam 'Waarschuwing uit het verleden' op.