Procedures en regels

Nieuwe spelers

Nieuwe spelers kunnen worden voorgedragen door bestaande spelers. Michael plaatst deze speler dan op de witte lijst. Alle spelers moeten van tevoren op de hoogte zijn van de regels, en het spel hebben aangeschaft (dit laatste in verband met de beveiliging).

Niveaus

Alle leden van een bepaald niveau hebben ook de privileges van alle lagere niveaus.

Niveau Privileges
Lid Bouwen in eigen land, WorldEdit, warps aanmaken
Moderator Leden kicken en verbannen
Beheerder/dictator Alles

Regels

Alle werelden

 1. Niet schelden.
 2. Racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van discriminatie zijn verboden.
 3. Wijzigingen aan andermans bouwwerken mogen alleen met toestemming van die gebruiker die na te lezen valt in de logfiles. Dit geldt niet voor beheerders.
  1. Per ongeluk aangebrachte schade moet direct hersteld worden.
 4. Het door anderen laten gebruiken van jouw account is verboden.
 5. Bij overtredingen op de regels bedenkt een moderator een straf.
 6. De beheerders kunnen uitzonderingen maken op deze regels.

Creatieve wereld

 1. Land is van jou als Michael dat heeft gezegd.
  1. Op eigen land mag zonder toestemming gebouwd worden, tenzij anders bepaald door de beheerders.
  2. Voor een project in gebieden die niet aan jou zijn toegewezen moet toestemming gevraagd worden aan de eigenaar, of aan Michael.
 2. Gebruik van TNT mag alleen met toestemming.

Lazarus

 1. In Lazarus mag je alles plaatsen wat je wilt, zolang je van andermans bouwwerken afblijft.
 2. Gebruik van TNT is niet toegestaan.