Procedures en regels

Nieuwe spelers

Nieuwe spelers kunnen worden voorgedragen door bestaande spelers van wie de proeftijd is afgerond. Michael beslist of de speler wordt toegelaten. Wanneer dit zo is wordt de speler op de witte lijst geplaatst en begint zijn/haar proeftijd. Na de proeftijd krijgt de speler alle reguliere privileges, waaronder dus het voordragen van nieuwe leden. Alle spelers moeten van tevoren op de hoogte zijn van de regels, en het spel hebben aangeschaft (dit laatste in verband met de beveiliging).

Niveaus

Alle leden van een bepaald niveau hebben ook de privileges van alle lagere niveaus.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
NiveauPrivileges
Aspirant-lidBouwen in eigen land
LidWorldEdit, warps aanmaken, nieuwe leden voordragen
ModeratorLeden kicken en verbannen
Beheerder/dictatorAlles

Regels

Alle werelden

  o
 1. Niet schelden.
 2. o
 3. Racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van discriminatie zijn verboden.
 4. o
 5. Wijzigingen aan andermans bouwwerken mogen alleen met toestemming van die gebruiker die na te lezen valt in de logfiles. Dit geldt niet voor beheerders. o
   o
  • Per ongeluk aangebrachte schade moet direct hersteld worden.
  • o
  o
 6. o
 7. Het door anderen laten gebruiken van jouw account is verboden.
 8. o
 9. Bij overtredingen op de regels bedenkt een moderator een straf.
 10. o
 11. De beheerders kunnen uitzonderingen maken op deze regels.

Creatieve wereld

  o
 1. Land is van jou als Michael dat heeft gezegd. o
   o
  • Op eigen land mag zonder toestemming gebouwd worden, tenzij anders bepaald door de beheerders.
  • o
  • Voor een project in gebieden die niet aan jou zijn toegewezen moet toestemming gevraagd worden aan de eigenaar, of aan Michael.
  • o
  o
 2. o
 3. Gebruik van TNT mag alleen met toestemming.

Lazarus

  o
 1. In Lazarus mag je alles plaatsen wat je wilt, zolang je van andermans bouwwerken afblijft.
 2. o
 3. Gebruik van TNT is niet toegestaan.

Survivalwereld

  o
 1. Cheaten is niet toegestaan.
 2. o
 3. Teleporteren binnen de survivalwereld (d.m.w. de commando's /tp, /warp, /home, etc.) mag alleen na toestemming van een moderator.